σαυτοῦ


σαυτοῦ
см. σεαυτοῦ

Ancient Greek-Russian simple. 2014.